Symbios je inovativní sdílené bydlení mladých lidí, kteří odcházejí
z dětských domovů nebo pěstounské péče a studentů brněnských vysokých škol. 

Uvědomujeme si jak je těžké bez pomoci a podpory začít žít vlastní samostatný život. Mladým lidem,
kteří vyrůstali bez vlastního rodinného zázemí nabízíme samostatné bydlení a podporu, aby vykročili do života správnou nohou. 

Díky propojení odlišných sociálních skupin (mladí dospělý a studenti) v projektu zároveň dochází ke snižování bariér a rozvoji tolerance a společenské odpovědnosti.


Co nabízíme

  • bydlení až na dobu 5 let 
  • mentorskou podporu (která má zacíl podpořit mladého člověka v rozvoji a získání osobních dovedností a kompetencí potřebných pro samostatný život)
  • podporu v získání pracovních návyků (pomoc s hledáním práce, psaním životopisů. přípravou na budoucí povolání apod)
  • finanční gramotností (pravidelné placení nájmu, vedení 
  • komunitní styl bydlení (společné aktivity, vzdělávání, podpora odpovědnosti o své blízké i širší okolí, získávání a rozšiřování sociálních vazeb). 

Proč Symbios 

V České republice chybí ucelená funkční podpora mladých lidí, kteří ne svou vinou, museli vyrůstat v některém z typů náhradní péče (dětský domov, pěstounská péče, apod.). Bydlení (mít střechu nad hlavou) je jednou z nejdůležitějších potřeb člověka a o to více, když vyrůstáte bez rodiny. Díky spolupráci s městskou částí Brno-střed a Masarykovou univerzitou může projekt Symbios nabízet inovativní komunitní bydlení ve sdílených bytech. 

Inspirací pro nás byla myšlenka úspěšně fungujícího projektu VINZIRAST MITTEDRIN ve Vídni, který propojuje díky spolubydlení studenty vysokých škola lidi bez domova.