Vedoucí projektu – Mgr. Zuzana Kruťová

Má na starost organizační a administrativní zajištění. Je primární kontaktní osobou projektu. Řeší vše okolo budovy a domácností. Zajišťuje finance pro chod projektu. Spolu s garantem také vytváří mediální obraz a povědomí o Symbiosu. Podílí se na rozšiřování sítě spolupracujících organizací a prohlubuje stávající spolupráce. Vzděláním je původně pedagog.

V každé oblasti působení,
i ve školství, se vždy část svého pracovního času věnovala financím a dotacím. Mimo Symbios založila a vede vlastní rodinné centrum.  

Ráda cestuje, jezdí na kole, bruslí, zahradničí a sbírá byliny.


Garant projektu – doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.

Symbios, spolu s Radoslavem Škapou, Zdeňkou Lechnerovou a Terezou Modrákovou založil a v současnosti v něm působí jako odborný garant.

Vystudoval etiku, estetiku a filosofii na Masarykově univerzitě. Při semestrálním pobytu ve Spojených státech ho zaujala dialogická verze práce s lidmi a ta ho nakonec přivedla i k terapii (absolvoval šestiletý výcvik v integrativní gestalt terapii). Kromě Symbiosu působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

K jeho zájmům patří běh, běžky, knihy a zimní pobyty v saunách.


Mentorka – Mgr. Lucie Moravčíková

V Symbiosu pracuje jako mentorka. Je podporou pro klienty s nimiž společně pracuje na jejich aktuálních tématech.  

Vzděláním je pedagog a sociální pedagog, aktuálně je frekventantkou Výcviku integrace v psychoterapii. Dříve pracovala jako sociální a kontaktní pracovnice v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež pod společností Podané ruce nebo jako lektorka a vychovatelka na ZŠ Labyrinth.

Aktuálně své pracovní působení dělí mezi mentorství na Symbiosu, terapeutické provázení klientů v Kolpingu, lektorování na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity či na zahraničních vzdělávacích projektech. 

Ve volném čase se věnuje tanci, divadelní improvizaci, výletování a procházkám nebo si zazpívá u kytary.


Mentorka – Jitka Maixnerová, DiS.

V Symbiosu pracuje jako mentorka. Je podporou pro klienty s nimiž společně pracuje na jejich aktuálních tématech.  Vystudovala jsem VOŠ sociálně právní v Jihlavě, obor sociální práce. Prošla jsem daseinsanalytickým psychoterapeutickým výcvikem pod vedením Jiřího Růžičky.

Práci s mladými lidmi z náhradní péče se věnuji již řadu let. Jsou pro mě hlavním motorem a inspirací. Práce s lidmi mě velmi naplňuje. K lidem a jejich příběhům se snaží přistupovat s pokorou, kreativitou, trpělivostí a lidskostí. 

Mezi mé koníčky patří koloběžka, čtení, vaření/pečení a zahrada.