Platforma Do dospělosti

Platforma Do dospělosti

Symbios se společně s organizcemi Letní dům, Mimo domov a Nadačním fondem Krok rozhodly vytvořit neformální platformu sdružující organizace, které nabízejí podporu a rozvoj mladým lidem se zkušeností s institucionální péčí především při jejich přípravě na samostatný život.
K tomuto rozhodnutí nás vedla zejména absence prostoru pro sdílení dobré praxe, jakož i potřeba propojení síly hlasu organizací.
Za účelem představení této platformy dalším organizacím pořádáme dne 6.10. od 10 – 12  hod online setkání, kde představíme vizi a poslání platformy, její cíle a činnosti pro nadcházející období. Během tohoto setkání bude také prostor pro diskuzi a sdílení návrhů témat pro budoucí workshopy.
Máte-li zájem se o platformě dozvědět více či se do našeho uskupení zapojit, kontaktujte Mgr. Bc. Janu Havigerovou na emailu: jana.havigerova@letnidum.cz.