Platforma Do dospělosti a prvníspolečný workshop

Platforma Do dospělosti a prvníspolečný workshop

9. 12. 2021 se se všemi členy platformy setkáme, abychom diskutovali o novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti zaopatřovacích příspěvků pro mladé dospělé z náhradní péče. Pozvání přijala Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Součástí diskuze budou také mladí dospělí, kteří se podělí o své vlastní zkušenosti, či další zástupci pobytových zařízení a OSPOD.