Analýza problémů a potřeb cílové skupiny

Analýza problémů a potřeb cílové skupiny

Symbios ve spolupráci s dalšími organizacemi dlouhodobě pracujícími s mladými dospělými po opuštění výchovné instituce pracuje na Tvorbě analýzy problémů a potřeb cílové skupiny.

Cílem analýzy je zmapování situace mladých dospělých osob po opuštění instituce. Získaná data a informace tak dopomohou k lepšímu pochopení situace cílové skupiny a stanou se podkladem nejen při nastavování dalších podpůrných služeb, ale také pro diskuzi a lobbing na všech úrovních systému.

Tento výzkum je finančně podporován z programu Active Citizens Fund financovaným fondy EHP a Norska a Nadací ČEZ.

V současné době probíhá dotazování respondentů a sběr dat k analýze. Symbios na výzkumu spolupracuje s odborníky z Katedry Psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.